Membership application form

/

I want team's shirt
Izjavljujem da su lični podaci u ovoj pristupnici verodostojni i da ću kao budući član Udruženja Maraton Tim Požarevac prihvatiti Statut i ciljeve Udruženja. Ovim putem potvrđujem svoju saglasnost sa kriterijumima za pristupanje u članstvo i rizicima o zdravstvenoj sposobnosti koje prihvatam na sopstvenu odgovornost, odnosno kao maloletno lice na odgovornost mog zakonskog zastupnika. Dozvoljavam Udruženju slobodnu upotrebu fotografija i video materijala na kojima se nalazim.

How to register:

* indicates required fields.

Za maloletne članove sa navršenih 14 godina, neophodno je dostaviti potpisanu saglasnost roditelja prilikom preuzimanja članske karte.

Nakon provere podataka od strane Komisije za prijem članova Udruženja, biće Vam poslat email sa potvrdom o registaciji i podacima za uplatu donacije. Nakon uplaćene donacije postajete punopravni član udruženja. Članstvo u udruženju se obnavlja svake godine.

Status "registrovan" menja se u "član" evidentiranjem uplate u banci, odnosno registracija se briše nakon 8 (osam) dana ako se ne izvrši uplata ili odbije zahtev za pristupanje.

HERE You can download the parents' consent form for underage children (at least 14 years old).