Sanja Jovanović Sanja

Završenih trka:

70
Sanja Jovanović
Ukupno završenih trka: 70

Dvaput osvojeno I mesto: Maraton (generalni plasman), Maraton (starosna kategorija)
Jedanput osvojeno I mesto: Polumaraton (generalni plasman)
I mesto: - više od četiri puta: Polumaraton (starosna kategorija), Ostale trkačke discipline (generalni plasman)
II mesto: - više od četiri puta: Polumaraton (starosna kategorija), Ostale trkačke discipline (generalni plasman)
III mesto: - više od četiri puta: Polumaraton (starosna kategorija), Ostale trkačke discipline (generalni plasman)

Učesnica u brojnim organizacijama sportskih tamičenja, smotri i manifestacija